Kiekvienas sklypas unikalus ir išskirtinis

 Konsultavimas aplinkotvarkos ir apželdinimo srityje

      Atvykus pas klientą ir atsižvelgdama į jo norus, bei pageidavimus, teikiu  konsultacijas: žemės sklypo aplinkotvarkos stiliaus nustatymas (modernus, klasikinis, japoniškas ir pan.), žemės sklypo zonavimas (reprezentacinė, poilsio, žaidimų ir kt. zonų išdėstymas sklype), augalų parinkimas ir jų sodinimo vietos preliminarus nurodymas, mažosios architektūros (terasos, takeliai, pergolės, suoliukai, fontanai ir kt.) išdėstymas sklype, apšvietimo ir laistymo sistemų išdėstymas sklype,  rekomendacijos augalų sodinimo ir priežiūros klausimais, atsakau į kitus, klientui rūpimus klausimus, susijusius su jo žemės sklypo aplinkotvarka ir apželdinimu.

Apželdinimo ir aplinkotvarkos projektų rengimas

     Atsižvelgdama į kliento norus ir pageidavimus, rengiu apželdinimo ir aplinkotvarkos projektus. Apželdinimo ir aplinkotvarkos projekto eskizo arba pilno 3D projekto parengimas (augalų, želdynų, vejų, takelių, terasų, pergolių, suoliukų, fontanų, krioklių, upelių, laistymo ir apšvietimo sistemų harmoningas išdėstymas sklype). 

Rengdama apželdinimo ir aplinkotvarkos projektą atlieku šiuos darbus:

  • parengiu žemės sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planą ( masteliai M1:200-M1:500), kuriame nurodoma: keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios architektūros elementų vietos ir jų rūšys, suprojektuotas apšvietimas, želdinių, vejų ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti duomenys;
  • parengiu dendrologinį (augalų išdėstymo) planą;
  • sukuriu 3D prezentacinį video, kuriame atvaizduojamas augalų ir statinių išsidėstymas sklype;
  • parengiu projekto aiškinamąją dalį, kurioje nurodau kiekvieno projekte pažymėto augalo savybes, sodinimo ir priežiūros ypatumus;
  • parengiu sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodau dangų kvadratūrą, lauko architektūrinių elementų bei augalų kiekius.

Apželdinimo ir aplinkotvarkos projektų  įgyvendinimas

         Pati bei bendradarbiaudama su apželdinimo ir aplinkotvarkos projektus įgyvendinančiomis įmonėmis galiu iš dalies ar visiškai įgyvendinti aplinkotvarkos ir apželdinimo projektą (senų augalų naikinimas, sklypo lyginimas, apšvietimo, laistymo sistemų, krioklių, fontanų, upelių, vejų, takelių įrengimas, augalų, medelių, gyvatvorių sodinimas, želdynų įrengimas).

Apželdinimo ir aplinkotvarkos projektų  įgyvendinimo autorinė priežiūra

       Vykdau savo parengtų aplinkotvarkos ir apželdinimo projektų įgyvendinimo autorinę priežiūrą.

Mano tikslas -  kad kiekvienas gyventų harmoningoje, jam subalansuotoje aplinkoje