Konsultavimas aplinkotvarkos ir apželdinimo srityje

      Atvykę pas klientą ir atsižvelgdami į jo norus, bei pageidavimus, teikiame išsamias konsultacijas žodžiu (žemės sklypo aplinkotvarkos stiliaus nustatymas (modernus, klasikinis, japoniškas ir pan.), žemės sklypo zonavimas (reprezentacinė, poilsio, žaidimų ir kt. zonų išdėstymas sklype), augalų parinkimas ir jų sodinimo vietos preliminarus nurodymas, mažosios architektūros (terasos, takeliai, pergolės, suoliukai, fontanai ir kt.) išdėstymas sklype, apšvietimo ir laistymo sistemų išdėstymas sklype,  rekomendacijos augalų sodinimo ir priežiūros klausimais, atsakome į kitus, klientui rūpimus klausimus, susijusius su jo žemės sklypo aplinkotvarka ir apželdinimu).

Apželdinimo ir aplinkotvarkos projektų rengimas

     Atsižvelgdami į kliento norus ir pageidavimus, rengiame apželdinimo ir aplinkotvarkos projektus. Apželdinimo ir aplinkotvarkos projekto eskizo arba pilno 3D projekto parengimas (augalų, želdynų, alpinariumų, vejų, takelių, terasų, pergolių, suoliukų, fontanų, krioklių, upelių, laistymo ir apšvietimo sistemų harmoningas išdėstymas sklype). 

Rengdami apželdinimo ir aplinkotvarkos projektą atliekame šiuos darbus:

  • parengiame žemės sklypo sutvarkymo (aplinkotvarkos) planą ( masteliai M1:200-M1:500), kuriame nurodoma: keliai, gatvės, šaligatviai, takai, stovėjimo aikštelės ir jų dangos, tvorų, atraminių sienelių, mažosios architektūros elementų vietos ir jų rūšys, suprojektuotas apšvietimas, želdinių, vejų ir kitų aplinkotvarkos elementų sutartiniais ženklais nurodytos vietos, statinių išdėstymas ir jų sąrašas (eksplikacija), sutartiniai ženklai, kiti duomenys;
  • parengiame dendrologinį (augalų išdėstymo) planą;
  • sukuriame 3D prezentacinį filmuką, kuriame atvaizduojamas augalų ir statinių išsidėstymas sklype;
  • parengiame projekto aiškinamąją dalį, kurioje išsamiai nurodome kiekvieno projekte pažymėto augalo savybes, sodinimo ir priežiūros ypatumus;
  • parengiame sąnaudų kiekių žiniaraštį, kuriame nurodoma dangų kvadratūra, lauko architektūrinių elementų bei augalų kiekis.

Apželdinimo ir aplinkotvarkos projektų  įgyvendinimas

         Patys, bei bendradarbiaudami su apželdinimo ir aplinkotvarkos projektus įgyvendinančiomis įmonėmis, galime iš dalies ar visiškai įgyvendinti aplinkotvarkos ir apželdinimo projektą (senų augalų naikinimas, sklypo lyginimas, apšvietimo, laistymo sistemų, krioklių, fontanų, upelių, vejų, takelių įrengimas, augalų, medelių, gyvatvorių sodinimas, želdynų ir alpinariumų įrengimas).

Apželdinimo ir aplinkotvarkos projektų  įgyvendinimo autorinė priežiūra

       Vykdome savo parengtų aplinkotvarkos ir apželdinimo projektų įgyvendinimo autorinę priežiūrą.

Mūsų tikslas -  kliento norų ir poreikių įgyvendinimas siekiant maksimaliai geriausio rezultato

            Susisiekite su mumis